מידע נוסף


משרד הפנים יעניק באמצעות העמותות אשל חב"ד ופתחון לב כרטיסים נטענים לרכישת מוצרי מזון ל כחצי מיליון משפחות. הפרמטרים לזכאות מוגדרים באמות מידה שחתם עליהם שר הפנים.

הענקת התווים התאפשרה בעקבות החלטת ממשלה ממאי 2023 אשר אישרה הענקת הכרטיסים הנטענים לרכישת מוצרי מזון תוך הרחבת מעגל הזכאים אשר גדל בשיעור של כ- 20% לעומת החלוקה הקודמת, דהיינו תוספת של כ-150,000 משפחות.

עמותת "פיתחון לב" תהיה אחראית על החלוקה במחוזות תל אביב, חיפה והצפון, ועמותת "אשל חב"ד" תבצע חלוקה במחוזות דרום, מרכז, יהודה ושומרון וירושלים

רשימת הזכאים אוטומטית בהתאם לאמות המידה שנקבעו יקבלו את תווי מזון באמצעות שליח אשר יגיע לביתם אך הענקת התווים אינה פוסחת על כל מי שאינו רשום בביטוח לאומי או ברשות המקומית וזכאים על פי אמות המידה והם רשאים להגיש בקשה לרשות המקומית לקבלת הכרטיסים וזו תיבחן ע"י הרשות המקומית. מי שיימצא זכאי, יקבל את התווים רטרואקטיבית במידה ויאחר את מועד חלוקתם. מקבוצת הזכאים אוטומטית יוחרג כל מי ששוהה במקום שבו נותנים לו אכסון וכלכלה (כגון חיילים, קשישים בבתי אבות, אסירים ועוד).

מימוש הכרטיס הנטען יתאפשר בפריסה גאוגרפית רחבה הכוללת כ-1500 נקודות מכירה ברחבי הארץ ובכלל הרשויות המקומיות.

משרד הפנים ממליץ לציבור לבצע רכישה נבונה ולהתמקד בקניית מוצרי מזון המעודדים תזונה בריאה

Bookmark the permalink.

Comments are closed.